โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
พิธีถวายราชสดุดี
150
27 พฤศจิกายน 2558 , 15:30:06 น.
0002
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
188
19 พฤศจิกายน 2558 , 15:15:24 น.
0003
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ รร.ซับเหนือวิทยาคม คว้าเหรียญรางวัลมาหลายรายการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
286
13 พฤศจิกายน 2558 , 20:54:13 น.
0004
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 ต.ค. 2558
227
9 ตุลาคม 2558 , 11:18:04 น.
0005
ต้อนรับครูบรรจุใหม่ 3 ราย และ Tun off Active Board วันที่ 8 ต.ค. 2558
265
8 ตุลาคม 2558 , 21:19:55 น.
0006
จัดทำแผนกลยุทธ์ 2559-2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
237
8 ตุลาคม 2558 , 21:09:10 น.
0007
คณะครูโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมเข้าใช้งานโปรแกรมงานทะเบียน-วัดผลSGS ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558
310
7 ตุลาคม 2558 , 17:10:19 น.
0008
การอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ(สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด)
364
25 กันยายน 2558 , 16:22:40 น.
0009
แจ้งกำหนดการโรงเรียน
90
23 กันยายน 2558 , 20:23:12 น.
0010
โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง แนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 16 กันยายน 2558
221
18 กันยายน 2558 , 09:18:09 น.
0011
บริษัท Asia group มอบหนังสือแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
183
18 กันยายน 2558 , 08:58:39 น.
0012
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวใบเฟิร์น กองหาโคตร นักเรียน ชั้น ม.4/1 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สังกัด สพม.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
264
9 กันยายน 2558 , 21:55:37 น.
0013
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2558
178
31 สิงหาคม 2558 , 15:22:49 น.
0014
ขอแสดงความเสียใจกับ ท่านรองฉวีวรรณ แสงคล้อย ที่ได้สูญเสียคุณพ่อเจริญ แสงคล้อย
216
24 สิงหาคม 2558 , 23:26:15 น.
0015
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558
102
24 สิงหาคม 2558 , 09:15:40 น.
0016
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาค
67
24 สิงหาคม 2558 , 09:01:57 น.
0017
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
75
24 สิงหาคม 2558 , 08:58:23 น.
0018
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
70
24 สิงหาคม 2558 , 08:55:21 น.
0019
แนะแนวการศึกษาต่อมหาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
89
21 สิงหาคม 2558 , 10:26:05 น.
0020
การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี
125
18 สิงหาคม 2558 , 17:28:28 น.
0021
วิทยาศาตร์ก้าวไกล นำไทยสู่สากล ปี 58
307
18 สิงหาคม 2558 , 17:07:26 น.
0022
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๘
112
11 สิงหาคม 2558 , 14:32:23 น.
0023
โครงการธรรมะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่นในวัยเรียน ประจำปี 2558
142
10 สิงหาคม 2558 , 12:35:29 น.
0024
คณะสงฆ์อำเภอมวกเหล็กมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ให้กับโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
154
7 สิงหาคม 2558 , 09:08:48 น.
0025
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เดินขบวนแห่เทียนพรรษา ณ วัดซับน้อยเหนือ ประจำปี 2558
168
29 กรกฎาคม 2558 , 15:34:05 น.
0026
28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
221
28 กรกฎาคม 2558 , 13:17:03 น.
0027
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ เข้าใจเอดส์และเพศศึกษา
98
21 กรกฎาคม 2558 , 14:21:32 น.
0028
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ได้รับการบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 1 ตำแหน่ง คือนางสาวสุภาภร พรมสุ้ม ชื่อเล่น (ครูอ่ำ) วิชาเอกภาษาไทย
388
15 กรกฎาคม 2558 , 10:48:14 น.
0029
กิจกรรมเพิ่มเติมเขียนโครงการต้านภัยยาเสพติด วันที่ 12 ก.ค. 58 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
135
12 กรกฎาคม 2558 , 11:11:29 น.
0030
ศีล สมาธิ ปัญญา ฝึกสมาธิให้ใจเย็นเหมือนอยู่ใต้ร่มไม้และสวดมนต์สุดสัปดาห์ วันที่ 10 ก.ค. 2558
129
10 กรกฎาคม 2558 , 16:21:02 น.
มีทั้งหมด 339 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 9/12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com