โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
มอบเกียรติบัตร วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ปีการศีกษา 2559
194
14 กรกฎาคม 2559 , 10:36:13 น.
0002
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม.๔ ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
257
8 กรกฎาคม 2559 , 16:56:15 น.
0003
กิจกรรมเข้าค่ายคุรธรรมของ นักเรียนชั้น ม1 - ม4 ที่วัดวิมุตติธรรม 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
319
5 กรกฎาคม 2559 , 12:35:01 น.
0004
การอบรม"เรื่อง เวทีเสวนาสัญจร "
203
29 มิถุนายน 2559 , 19:58:58 น.
0005
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 28 มิถุนายน 2559
240
28 มิถุนายน 2559 , 20:30:15 น.
0006
กิจกรรมชมละครมรดกใหม่ 28 มิถุนายน 2559
314
28 มิถุนายน 2559 , 18:57:07 น.
0007
โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิต เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ 2559 (LIFE SAVING)
200
28 มิถุนายน 2559 , 14:43:35 น.
0008
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
183
24 มิถุนายน 2559 , 14:54:56 น.
0009
กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่
235
22 มิถุนายน 2559 , 15:14:40 น.
0010
กิจกรรมรับน้องโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิ.ย. 2559
220
16 มิถุนายน 2559 , 16:40:31 น.
0011
พิธีไหว้ครูโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ปีการศึกษา 2559
193
16 มิถุนายน 2559 , 14:43:43 น.
0012
การแข่งขันคัดลายมือครึ่งบรรทัดและการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย
202
15 มิถุนายน 2559 , 18:23:31 น.
0013
ครูใหม่ รร.ซับน้อยเหนือวิทยาคม ร่วมงานตอนรับครูใหม่ สบาย สบาย สไตล์ ลำพญากลาง ตอน 200 วัน คุณภาพ
336
10 มิถุนายน 2559 , 07:37:01 น.
0014
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมหล่อพระประทานปรางมารวิชัย ณ วัดซับน้อยเหนือ
260
8 มิถุนายน 2559 , 17:54:06 น.
0015
ประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม มอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดของครู และมอบเกียรติบัตร
250
2 มิถุนายน 2559 , 12:57:11 น.
0016
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1/2559
298
26 พฤษภาคม 2559 , 13:32:23 น.
0017
ประกาศผลคะแนนสอบเข้าเรียน โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ปีการศีกษา 2559
240
18 พฤษภาคม 2559 , 10:57:08 น.
0018
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เปิดเรียน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
208
15 พฤษภาคม 2559 , 21:51:52 น.
0019
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ชมถ่ายทอดสดผ่านการประชุมทางไกล รายการ 'นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู' ทางช่อง ETV
228
13 พฤษภาคม 2559 , 21:53:46 น.
0020
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558
240
31 มีนาคม 2559 , 12:07:10 น.
0021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ม.1 และ ม.4
207
29 มีนาคม 2559 , 19:16:22 น.
0022
นักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4 ร่วมงานแสดงดนตรี ในวัน Open House Nongpong School
267
29 มีนาคม 2559 , 15:22:57 น.
0023
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม พร้อมด้วยวงดุริยางค์ของโรงเรียน เข้าร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ต.ลำพญากลาง
407
21 มีนาคม 2559 , 11:16:07 น.
0024
กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับงานแนะแนวและงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จัดคณะฯไปแนะแนวการศึกษาต่อ
256
8 มีนาคม 2559 , 13:33:51 น.
0025
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ขอแจ้งกำหนดการของกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อให้ผู้ปกครองทราบและกำกับติดตามนักเรียน
210
5 มีนาคม 2559 , 10:47:40 น.
0026
รุ่นน้อง ม.4,ม.5 บูมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ ม.6
351
29 กุมภาพันธ์ 2559 , 09:00:41 น.
0027
กิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ประจำปี 2559
254
26 กุมภาพันธ์ 2559 , 15:44:45 น.
0028
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ระดับชั้น ม.1-ม.6
295
5 มีนาคม 2559 , 10:40:20 น.
0029
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
407
19 กุมภาพันธ์ 2559 , 16:07:40 น.
0030
ตารางสอบ Pre O-NET ระดับชั้น ม.3
212
10 กุมภาพันธ์ 2559 , 18:40:49 น.
มีทั้งหมด 339 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 7/12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com