โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
วันที่ ๑๙ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นี้
97
5 ตุลาคม 2559 , 09:34:31 น.
0002
พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดผลงาน ด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559
169
26 กันยายน 2559 , 22:16:57 น.
0003
กลุุ่มบริหารวิชาการ แจ้งกำหนดการโรงเรียน
146
25 กันยายน 2559 , 10:35:20 น.
0004
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
157
20 กันยายน 2559 , 18:43:59 น.
0005
นักกีฬาเซปักตะกร้อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
293
9 กันยายน 2559 , 09:57:32 น.
0006
จองโต๊ะจีนออนไลน์ งานเกษียณอายุราชการ
431
8 กันยายน 2559 , 19:02:24 น.
0007
"เกษียณอย่างเกษม" คุณครูพิมพ์พร แพทย์หลักฟ้า (ครูแอ้ว) ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เวลา 18.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2559
291
30 สิงหาคม 2559 , 13:55:54 น.
0008
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
299
29 สิงหาคม 2559 , 15:26:29 น.
0009
บรรยากาศแข่งขันกีฬาฟุตซอล (Futsal) และรับโล่รางวัล รองชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี
242
22 สิงหาคม 2559 , 19:50:00 น.
0010
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล (Futsal) โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
369
22 สิงหาคม 2559 , 19:52:14 น.
0011
กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2559
166
18 สิงหาคม 2559 , 14:42:18 น.
0012
การประชุมชี้แจงทางไกลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ผ่านระบบ Tele Conference
251
17 สิงหาคม 2559 , 16:40:37 น.
0013
การฝึกอบรมหลักสูตร English For Communication Workshop or Subnoineua Wittayakhom Schoool
183
12 สิงหาคม 2559 , 17:23:48 น.
0014
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
221
11 สิงหาคม 2559 , 19:09:59 น.
0015
กิจกรรมแนะแนวอาชีพโดยแรงงานจังหวัดสระบุรีระดับชั้น ม.3-ม.6
177
10 สิงหาคม 2559 , 16:23:38 น.
0016
กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันวิทยาศาสตร์
428
10 สิงหาคม 2559 , 16:24:10 น.
0017
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
206
10 สิงหาคม 2559 , 11:46:32 น.
0018
พิธีมอบโล่รางวัลผลคะแนน O-Net สูงขึ้น 3 ปีย้อนหลังและพิธีมอบธงประจำกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
155
9 สิงหาคม 2559 , 22:40:29 น.
0019
ขอขอบคุณพระคุณผู้มีอุปการคุณ ครอบครัว มานะ บุญหนัก ถมถนนทางเข้าบ้านพักครู
191
4 สิงหาคม 2559 , 23:48:17 น.
0020
คณะนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2559
102
4 สิงหาคม 2559 , 17:44:35 น.
0021
การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระเรียนรู้ และ ๑ กิจกรรมนักเรียน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี
143
31 กรกฎาคม 2559 , 13:47:13 น.
0022
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
187
31 กรกฎาคม 2559 , 12:50:50 น.
0023
กิจกรรมดูการแข่งขันหุ่นยนต์ world robot games thailand championchip 2016
113
31 กรกฎาคม 2559 , 12:48:07 น.
0024
การประชุมคณะอนุกรรมการ การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ สถานที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
96
31 กรกฎาคม 2559 , 13:39:04 น.
0025
28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
81
27 กรกฎาคม 2559 , 22:41:43 น.
0026
ยินดีต้อนรับคุณครูศมนวรรณ์ เชื้อฉ่ำหลวง สู่โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมและขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญาโท
118
25 กรกฎาคม 2559 , 11:27:15 น.
0027
กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา
174
24 กรกฎาคม 2559 , 19:11:42 น.
0028
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ที่ 1/59
102
23 กรกฎาคม 2559 , 21:06:55 น.
0029
เจ้าหน้าที่ของของทรู เข้ามาสำรวจพื้นที่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในโรงเรียน
152
23 กรกฎาคม 2559 , 18:17:24 น.
0030
กิจกรรมแห่เทียน วันเข้าพรรษา ของโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 15 กรกฎาคม 2559
194
15 กรกฎาคม 2559 , 11:26:26 น.
มีทั้งหมด 339 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 6/12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com