โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
248
4 มกราคม 2561 , 15:45:26 น.
0002
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
414
26 ธันวาคม 2560 , 21:15:49 น.
0003
การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี
238
12 ธันวาคม 2560 , 16:26:22 น.
0004
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 พ.ย. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
305
29 พฤศจิกายน 2560 , 09:27:31 น.
0005
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ
288
7 พฤศจิกายน 2560 , 16:12:41 น.
0006
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง วัดมวกเหล็กนอก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
271
27 ตุลาคม 2560 , 12:17:27 น.
0007
ยินดีต้อนรับคุณครูการเงินคนใหม่ คุณครูจารุณี พานคำ และคณะผู้บริหาร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชบุรี
225
27 ตุลาคม 2560 , 11:51:27 น.
0008
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่จิตอาสา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
288
24 ตุลาคม 2560 , 16:46:51 น.
0009
พิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
204
28 กันยายน 2560 , 08:27:29 น.
0010
โครงการค่ายหุ่นยนต์ Industry 4.0
268
8 กันยายน 2560 , 18:25:51 น.
0011
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
243
4 กันยายน 2560 , 21:36:22 น.
0012
แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
270
31 สิงหาคม 2560 , 11:53:05 น.
0013
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
281
18 สิงหาคม 2560 , 20:17:18 น.
0014
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
192
11 สิงหาคม 2560 , 13:57:15 น.
0015
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
167
27 กรกฎาคม 2560 , 14:52:46 น.
0016
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
276
25 กรกฎาคม 2560 , 16:18:03 น.
0017
การอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
203
16 กรกฎาคม 2560 , 17:19:23 น.
0018
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
447
7 กรกฎาคม 2560 , 13:04:49 น.
0019
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและชุมนุมสวนสนาม ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
245
30 มิถุนายน 2560 , 11:41:31 น.
0020
งานวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560
235
26 มิถุนายน 2560 , 16:27:09 น.
0021
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน
170
22 มิถุนายน 2560 , 15:47:39 น.
0022
พิธีไหว้ครู ปี 2560
171
9 มิถุนายน 2560 , 18:10:18 น.
0023
การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
190
2 มิถุนายน 2560 , 15:29:04 น.
0024
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 พฤศภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
174
31 พฤษภาคม 2560 , 16:27:33 น.
0025
"ท่านมาเราดีใจ จากไปเราคิดถึง" ยินดีกับก้าวใหม่ ด้วยใจรักและผูกพันจากใจชาว ซ.น.ว. ให้กับครูพนิดา อิ่นคำและครูอัครพนธ์ อินธิราช ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
375
18 พฤษภาคม 2560 , 10:05:24 น.
0026
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ ครูพิศมัย แจ่มจำรัส ครูสังคมศึกษา ครูรัฐพล มุงคุณ ครูสุขศึกษาและพลศึกษา ครูธนชาติ ธนชาติสมบัติ ครูเกษตร และครูวีรวุฒิ แก้วพิมพ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาพลศึกษา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
267
18 พฤษภาคม 2560 , 09:24:41 น.
0027
เหรียญพระชัยหลังช้าง30 ปีที่ทรงคุณค่า
213
9 มีนาคม 2560 , 22:41:30 น.
0028
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าและชาวชุมชน
319
8 มีนาคม 2560 , 18:56:14 น.
0029
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
261
8 มีนาคม 2560 , 18:46:23 น.
0030
ขอเชิญศิษย์เก่าและชาวชุมชนจองโต๊ะจีน ราคา 2,500 (10 ที่นั่ง) ต่อ/โต๊ะ
257
10 มีนาคม 2560 , 12:01:47 น.
มีทั้งหมด 339 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 4/12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com