โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
อบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยอาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยมบรมราชกุมารี วันที่ 10-12 ก.ค. 58
169
10 กรกฎาคม 2558 , 13:05:18 น.
0002
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกับคณะครู นักเรียน
289
7 กรกฎาคม 2558 , 14:58:26 น.
0003
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
245
5 กรกฎาคม 2558 , 12:24:34 น.
0004
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
106
4 กรกฎาคม 2558 , 10:26:16 น.
0005
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ สำนักปฏิบัติ “แสงธรรมส่องชีวิต”
216
6 กรกฎาคม 2558 , 17:33:59 น.
0006
โรงเรียนซับน้อยเหนืิอวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
192
1 กรกฎาคม 2558 , 23:42:36 น.
0007
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม พานักเรียนไปทัศนศึกษา ชมการแสดงมายากล ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
50
1 กรกฎาคม 2558 , 23:22:24 น.
0008
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
107
27 มิถุนายน 2558 , 11:53:55 น.
0009
กิจกรรมวันสุนทรภู่
116
23 มิถุนายน 2558 , 16:14:05 น.
0010
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
378
18 มิถุนายน 2558 , 16:38:50 น.
0011
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2558
83
17 มิถุนายน 2558 , 13:59:20 น.
0012
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
183
15 มิถุนายน 2558 , 10:19:05 น.
0013
กิจกรรมรับน้องโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มิ.ย. 2558
129
15 มิถุนายน 2558 , 10:04:31 น.
0014
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558
82
15 มิถุนายน 2558 , 09:47:54 น.
0015
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ปี พ.ศ. 2558
293
7 มิถุนายน 2558 , 20:15:16 น.
0016
คณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/58
132
28 พฤษภาคม 2558 , 13:05:01 น.
0017
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ส่งคุณครูชัญญรัชต์ สีห์ชุติวงษ์ เข้าร่วมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดฯ
166
23 พฤษภาคม 2558 , 22:34:13 น.
0018
วันที่ 19 มีนาคม 2558 ครูบรรจุใหม่ 2 คนได้แก่ 1.สิบปกร เมืองมา วิชาเอกศิลปศึกษา 2.นางสาวเนตรนภา บุญอ้วน วิชาเอกเคมี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาวสายฝน เลาะสูงเนิน
311
19 พฤษภาคม 2558 , 13:04:04 น.
0019
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ยินดีต้อนรับว่าที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับการฝึกประสบการณ์
136
8 เมษายน 2558 , 21:47:33 น.
0020
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
73
2 เมษายน 2558 , 21:45:48 น.
0021
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนและสอบคัดเลือกห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 1 เม.ย. 2558
130
1 เมษายน 2558 , 13:42:57 น.
0022
ผู้อำนวยการสันต์ธวัช ศรีคำแท้ ร่วมประชุมสัมนาเชิงวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
133
1 เมษายน 2558 , 13:34:48 น.
0023
ท่านผู้อำนวยการสันต์ธวัช ศรีคำแท้ มอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณครูที่เกิดในเดือน เมษายน
123
27 มีนาคม 2558 , 10:03:18 น.
0024
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
267
27 มีนาคม 2558 , 09:50:01 น.
0025
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558
327
17 มีนาคม 2558 , 15:22:46 น.
0026
คุณครูชนันญา อุ่นใจ และคุณครูอัศนัย วารีศรี กล่าวคำอำลา
114
27 กุมภาพันธ์ 2558 , 11:45:43 น.
0027
ท่าน ผอ.สันต์ธวัช ศรีคำแท้ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขับขานประสานเสียง ระดับ ม.ต้น ระดับชาติ
77
24 กุมภาพันธ์ 2558 , 16:39:35 น.
0028
ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับ..กับรางวัล TRINITY AWARD 2014 ... เด็กชายปราโมทย์ จงชิดกลาง (ป๊อบ) ม.3/1
76
22 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:49:21 น.
0029
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
95
16 กุมภาพันธ์ 2558 , 14:09:43 น.
0030
ท่าน ผอ.สันต์ธวัช ศรีคำแท้ มอบของขวัญวันเกิด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากร ซ.น.ว. ที่มีวันคล้ายวันเกิด
111
3 กุมภาพันธ์ 2558 , 09:07:20 น.
มีทั้งหมด 339 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 10/12 10 11 12
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com