โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมรับประเมินความพร้อม Thai Stop Covid + (TSC+) ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาที่ขอเปิดเรียนในรูปแบบเรียน ที่โรงเรียน (On Site) โดยคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในสหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี
225
25 มิถุนายน 2564 , 14:40:45 น.
0002
๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
63
2 มิถุนายน 2564 , 22:26:19 น.
0003
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนหุ่นยนต์ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารเรียนหลังใหม่
85
1 มิถุนายน 2564 , 12:40:24 น.
0004
การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
271
30 พฤษภาคม 2564 , 13:55:11 น.
0005
การประเมินสัมฤทธิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
694
25 พฤษภาคม 2564 , 08:35:15 น.
0006
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
221
19 มีนาคม 2564 , 14:31:55 น.
0007
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
122
19 มีนาคม 2564 , 15:02:00 น.
0008
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมเป็นสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
87
15 มีนาคม 2564 , 21:06:52 น.
0009
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
534
15 มีนาคม 2564 , 21:10:14 น.
0010
นางสาววิภารัตน์ สระแก้ว และนางสาวปรัศนียาภรณ์ เลินไธสง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรการถ่ายทอดความรู้เรื่องกังหันลม กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
97
12 มีนาคม 2564 , 13:57:43 น.
0011
พิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี วันสถาปนาโรงเรียน
97
20 มกราคม 2564 , 14:12:22 น.
0012
แจ้งหยุดเรียนเพิ่มเติม
76
2 มกราคม 2564 , 19:05:06 น.
0013
กิจกรรมวันคริสต์มาส
113
23 ธันวาคม 2563 , 17:26:34 น.
0014
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณครูสมโชค แน่นพิมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ บ้านผาฮาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา
88
21 ธันวาคม 2563 , 18:25:58 น.
0015
ผู้บริหารและครูโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
171
21 ธันวาคม 2563 , 16:49:57 น.
0016
การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
136
18 ธันวาคม 2563 , 10:14:24 น.
0017
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับการจากไปของคุณพ่อหัสธชัย หมายซ่อนกลาง บิดาของเด็กชายเอื้ออังกูร หมายซ่อนกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
117
18 ธันวาคม 2563 , 10:01:11 น.
0018
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
101
18 ธันวาคม 2563 , 09:39:22 น.
0019
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
188
4 ธันวาคม 2563 , 14:48:42 น.
0020
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม นางสาวเสาวรส บุญทัน
186
2 ธันวาคม 2563 , 17:45:41 น.
0021
สพม.4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
70
18 พฤศจิกายน 2563 , 20:30:03 น.
0022
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูอุทัยวรรณ สวนใต้
259
19 กันยายน 2563 , 16:16:04 น.
0023
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
315
13 สิงหาคม 2563 , 08:00:44 น.
0024
พิธีไหว้ครู
311
6 สิงหาคม 2563 , 14:29:28 น.
0025
กิจกรรมเข้าค่ายโครงการน้อมนำพระราโชบายในหลวงรัชการที่ ๑๐
316
30 กรกฎาคม 2563 , 16:11:12 น.
0026
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
313
29 กรกฎาคม 2563 , 17:02:04 น.
0027
ลงทะเบียนสมัครเข้าเรียนออนไลน์ระดับ ม.1 และ ม.4
226
19 เมษายน 2563 , 14:01:22 น.
0028
ประกาศเลื่อนจ่ายใบ ปพ.1
502
28 มีนาคม 2563 , 10:24:51 น.
0029
ประกาศโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
605
18 มีนาคม 2563 , 10:51:19 น.
0030
ค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
567
11 มีนาคม 2563 , 15:30:50 น.
มีทั้งหมด 349 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com